I can't add audio

Mateusz's Avatar

Mateusz

04 Apr, 2020 09:54 AM

Hello. I had a problem when i tried to added an audio to Anki. I copied an error bellow. Can you help me?

Błąd
Wystąpił błąd. Spróbuj, czy wybranie opcji Narzędzia > Sprawdź bazę danych nie rozwiąże problemu.
Jeśli problem nie zniknie, zgłoś go na stronie wsparcia technicznego. Skopiuj poniższą informację do Twojego zgłoszenia.
Anki 2.1.20 (47a1bf8b) Python 3.8.1 Qt 5.14.1 PyQt 5.14.1
Platform: Linux
Flags: frz=True ao=False sv=1
Add-ons, last update check: 2020-04-03 13:45:57

Caught exception:
Traceback (most recent call last):
  File "aqt/taskman.py", line 65, in _on_closures_pending
  File "aqt/taskman.py", line 53, in <lambda>
  File "aqt/sound.py", line 235, in <lambda>
  File "aqt/sound.py", line 275, in _on_done
  File "concurrent/futures/_base.py", line 432, in result
  File "concurrent/futures/_base.py", line 388, in __get_result
  File "concurrent/futures/thread.py", line 57, in run
  File "aqt/sound.py", line 235, in <lambda>
  File "aqt/sound.py", line 374, in _play
  File "subprocess.py", line 854, in __init__
  File "subprocess.py", line 1702, in _execute_child
FileNotFoundError: [Errno 2] Nie ma takiego pliku ani katalogu: 'mplayer'

 1. Support Staff 1 Posted by Damien Elmes on 04 Apr, 2020 10:26 PM

  Damien Elmes's Avatar

  Please install mpv or mplayer

 2. 2 Posted by Mateusz Wojciec... on 05 Apr, 2020 10:49 AM

  Mateusz Wojciechowski's Avatar

  Ok. Thank you, it works.

  niedz., 5 kwi 2020 o 00:26 Damien Elmes <[email blocked]>
  napisał(a):

Comments are closed, but you can start a new discussion.

Keyboard shortcuts

Generic

? Show this help
ESC Blurs the current field

Comment Form

r Focus the comment reply box
^ + ↩ Submit the comment

You can use Command ⌘ instead of Control ^ on Mac