+ankimobile

Jakub's Avatar

Jakub

08 Nov, 2019 09:14 PM

Błąd
Wystąpił błąd. Spróbuj, czy wybranie opcji Narzędzia > Sprawdź bazę danych nie rozwiąże problemu.
Jeśli problem nie zniknie, zgłoś go na stronie wsparcia technicznego. Skopiuj poniższą informację do Twojego zgłoszenia.
Anki 2.1.15 (442df9d6) Python 3.6.7 Qt 5.12.1 PyQt 5.11.3
Platform: Windows 10
Flags: frz=True ao=False sv=1

Caught exception:
  File "aqt\webview.py", line 322, in handler
  File "aqt\reviewer.py", line 461, in _onTypedAnswer
  File "aqt\reviewer.py", line 221, in _showAnswer
  File "aqt\reviewer.py", line 511, in _showEaseButtons
  File "aqt\reviewer.py", line 547, in _answerButtons
  File "aqt\reviewer.py", line 531, in _defaultEase
  File "anki\sched.py", line 134, in answerButtons
  File "anki\sched.py", line 585, in _lrnConf
  File "anki\sched.py", line 1090, in _lapseConf
<class 'KeyError'>: 'delays'

  1. Support Staff 1 Posted by Damien Elmes on 08 Nov, 2019 10:08 PM

    Damien Elmes's Avatar

    Please empty all filtered/custom study decks then try again.

Comments are closed, but you can start a new discussion.

Keyboard shortcuts

Generic

? Show this help
ESC Blurs the current field

Comment Form

r Focus the comment reply box
^ + ↩ Submit the comment

You can use Command ⌘ instead of Control ^ on Mac