+ankimobile

Jakub's Avatar

Jakub

08 Nov, 2019 09:14 PM

Błąd
Wystąpił błąd. Spróbuj, czy wybranie opcji Narzędzia > Sprawdź bazę danych nie rozwiąże problemu.
Jeśli problem nie zniknie, zgłoś go na stronie wsparcia technicznego. Skopiuj poniższą informację do Twojego zgłoszenia.
Anki 2.1.15 (442df9d6) Python 3.6.7 Qt 5.12.1 PyQt 5.11.3
Platform: Windows 10
Flags: frz=True ao=False sv=1

Caught exception:
  File "aqt\webview.py", line 322, in handler
  File "aqt\reviewer.py", line 461, in _onTypedAnswer
  File "aqt\reviewer.py", line 221, in _showAnswer
  File "aqt\reviewer.py", line 511, in _showEaseButtons
  File "aqt\reviewer.py", line 547, in _answerButtons
  File "aqt\reviewer.py", line 531, in _defaultEase
  File "anki\sched.py", line 134, in answerButtons
  File "anki\sched.py", line 585, in _lrnConf
  File "anki\sched.py", line 1090, in _lapseConf
<class 'KeyError'>: 'delays'

  1. Support Staff 1 Posted by Damien Elmes on 08 Nov, 2019 10:08 PM

    Damien Elmes's Avatar

    Please empty all filtered/custom study decks then try again.

Reply to this discussion

Internal reply

Formatting help / Preview (switch to plain text) No formatting (switch to Markdown)

Attaching KB article:

»

Attached Files

You can attach files up to 10MB

If you don't have an account yet, we need to confirm you're human and not a machine trying to post spam.

Keyboard shortcuts

Generic

? Show this help
ESC Blurs the current field

Comment Form

r Focus the comment reply box
^ + ↩ Submit the comment

You can use Command ⌘ instead of Control ^ on Mac